Forslag til en dansk Tengwar modus

Dette website handler om, hvordan Tengwar kan bruges til at skrive det danske sprog. Tengwar er et fonetisk alfabet opfundet af J.R.R. Tolkien, som i sit udgangspunkt skulle bruges til at skrive sprogene sindarin og quenya. Fonetik er læren om sprogets lyde, og at Tengwar er et fonetisk alfabet vil sige at hvert bogstav symboliserer en bestemt lyd - ganske som i vores eget latinske alfabet.

Ifølge myten blev Tengwar opfundet af blandt andre Féanor, og kaldes derfor ofte de féanoriske bogstaver. Féanors modersmål var quenya, men ligesom de latinske bogstaver nu bliver brugt til at skrive mange andre sprog end latin, vandt de féanoriske bogstaver også udbredelse som alfabet for mange andre sprog, deriblandt sindarin og westron. Vores vigtigste kilde til viden om Tengwar er Appendix E i slutningen af Ringenes Herre, men en lang række posthumt udgivne Tolkien-tekster indeholder yderligere eksempler på og bemærkninger om brugen af dette alfabet. Både tekster, der er skrevet før og efter Ringenes Herre, blev udgivet. Alle kendte eksempler på Tolkiens egen brug af Tengwar er blevet registreret og nummereret på Mellonath Daeron Index of Tengwar Specimina.

Når det samme alfabet bruges til forskellige sprog, er der en del ting, der skal tilpasses for at få alfabetets tegn tilpasset til de pågældende sprogs fonetikker. Tolkien opfandt selv systemerne for, hvordan Tengwar kan benyttes til at skrive quenya, sindarin, westron og engelsk. Siden Tolkiens død har en lang række lingvister og tolkienologer fortsat dette arbejde og søgt at opstille systemer for, hvordan man kan bruge Tengwar til at skrive en lang række moderne sprog. Således kan man nu – først og fremmest på Internettet – finde guider, der beskriver, hvordan man kan skrive for eksempel svensk, finsk, fransk, spansk, russisk, bulgarsk, litauisk, hebræisk, hollandsk, arabisk og tysk. Disse systemer kaldes tengwar modes (Dansk: modi, sg. modus), hvormed det system, vi her beskæftiger os med, kan kaldes Dansk Tengwar Modus.

Da hvert sprog har sine særlige fonetiske specialiteter, er det nødvendigt at tilpasse Tengwar til det sprog, man ønsker at skrive med det. Et eksempel på en tysk fonetisk specialitet er den meget udbredte [sch]-lyd (fx Schule, Deutsch). Denne lyd findes ikke på for eksempel engelsk, der så til gengæld gør meget brug af specialiteten [th] (fx think, thing). Af danske kuriositeter findes for eksempel det bløde [d] (fx chokolade, mudder). Disse fonetiske forskelle må indbygges i det pågældende sprogs tengwar modus, så det bliver muligt at udtrykke alle sprogets lyde i skriften.

Der har, så vidt jeg ved, ikke hidtil været gjort et forsøg på at skabe en formaliseret dansk Tengwar modus. Derfor har jeg sat mig for at skabe et system, der så vidt muligt lever op til Tolkiens forstillinger og anvisninger til, hvordan Tengwar kan tilpasses forskellige sprog. Resultatet af dette arbejde kan ses her.

 

Copyright 2007 © - Lasse Jensen | pipto.com